Ulica Pl. Grunwaldzki - świdnica

  • Zakład Usług Socjalnych i Transportowych Transus Sp. z o.o.

    O firmieZakład Usług Socjalnych i Transportowych TRANSUS Sp.zo.o. w Świdnicy jest firmą prywatną powstałą w 2000 roku, w wynikurestrukturyzacjiFabryki Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A.W firmie stałe zatrudnienie znajduje około 90 pracowników doskonaleprzygotowanych do świadczenia usług, posiadających wiedzę zzakresu profesjonalnegoutrzymania czystości i transportuwewnętrznego.Nasze hasło z nami zrobisz czyste interesyw pełniobrazuje filozofię pracy jaką jest : jakość, troskao klienta,definiowanie jego potrzeb i oczekiwań. 
    Pl. Grunwaldzki 1 Świdnica
Sprawdź jakie kody pocztowe są na pl. Grunwaldzki, Świdnica