Tarnów

  • EKOTAR Sp. z o.o.

    Ekotar Sp. z o.o. oferuje szeroki wachlarz usług w zakresie obrotusurowcami wtórnymi. Odbieramy: odpady opakowaniowe –tworzywa sztuczne (folia, butelki PET, chemia gospodarcza),makulatura, szkło, aluminium odpady budowlane sprzęt elektryczny,komputerowy i AGD. Prowadzimy zbiórkęodpadówNa życzenie Klienta istnieje możliwość podstawienia kontenerów KP7i KP 10, pojemników z siatki o poj. 1,4 m3 oraz typuigloo. Odpady zbierane selektywnie odbierane są w workach 120 i 240l. Zajmujemy się utylizacjąodpadówUtylizujemy odpady opakowaniowe i poużytkowe, których nie możnapowtórnie…
    ul. Chemiczna 113 Krzyż
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Tarnów