Biura - Rogów opolski

  • Multiserwis Sp.z o.o.

    Firma Aktualności Współpraca z Politechniką Opolską.W dniu 12 września 2013 roku przedsiębiorstwo Multiserwis podpisałoumowę o współpracy z Politechniką Opolską. Zawarcie umowy zapewnićma ścisłą współpracę w zakresie m.in. transferu wiedzy pomiędzypartnerami a także wymiany naukowej, praktyk i staży czyprowadzenie wspólnych szkoleń, seminariów oraz badańi projektów. Umowa daje również możliwość przygotowywania pracdyplomowych studentom Politechniki Opolskiej w przedsiębiorstwieMultiserwis. Prowadzone wspólne działania mają na celu wsparciePolitechniki Opolskiej w kształceniu studentów na potrzeby rynkupracy, co…
    Ul. Prudnicka 40 Rogów Opolski
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Rogów Opolski