Sprzątanie - Godziszka

  • PPUH Alpbud Marek Konieczny i Jerzy Konieczny sp.j.

    F irma P.P.U.H.ALPBUD Sp.J. działa aktywnie narynku robót antykorozyjnynych od 1988 roku, wcześniej jako firmaprywatna , od 1990 roku jako Spółka Cywilna a od 2002 jako SpółkaJawna. Firma nasza jest uprawniona do występowania w obrocieprawnym zgodnie z wymogami ustawowymi na terenie całej Polski.Przedsiębiorstwo nasze zatrudnia czterdzieści osób. Pracownicy nasiposiadają aktualne badania lekarskie i uprawnienia do pracy nawysokości. Duża część załogi jest w zimie czynnymi ratownikamiGOPR. Niektórzy są członkami Klubów Wysokogórskich…
    Blacharska 1 Godziszka
Sprawdź jakie kody pocztowe są w Godziszka