BYŚ - Wojciech Byśkiniewicz

Kontakt email, www
ul. Wólczyńska 249 zobacz inne firmy z Wólczyńska
01-919 Warszawa , woj. Mazowieckie

Sprzątanie

Odśnieżanie

Osiedli mieszkaniowych

Mieszkań

Specjalizacje:

  • Sprzątanie
  • Odśnieżanie
  • Osiedli mieszkaniowych
  • Mieszkań

O nas

DofinansowaniaPowrótProjekt pt. „Wdrożenie własnej technologii efektywnej segregacjiopakowań PET, HDPE i TETRA-PAK nr POIG.04.03.00-00-D45/12-00 dlainwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznymzgodnie z umową kredytu technologicznegoS/30/10/2012/1157/K/KT/EKO/EKO z dnia 19 PAŹDZIERNIKA 2012 roku atakże umową o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-D45/12-00 z 2września 2013. W ramach projektu zakupiono: separatoroptopneumatyczny o szerokości 2000mm, dwa separatoryoptopneumatyczne o szerokości 1400mm, stację kompresorów śrubowych,kabinę sortowniczą, konstrukcje stalowe i przenośniki taśmowe wrazz zasilaniem i oprogramowaniem, przenośniki bunkrowe.Łączny koszt inwestycji 10 000 000,00 zł netto . Wartość kredytutechnologicznego 7 000 000,00 zł.Projekt pt. „Wdrożenie technologii efektywnego sortowania i odzyskuodpadów z wykorzystaniem separatorów” nr POIG.04.03.00-00-125/10dla inwestycji technologicznej finansowanej kredytemtechnologicznym zgodnie z umową kredytu technologicznego2189/09/210/1102/K/KT z dnia 30 września 2010 roku a także umową odofinansowanie nr UDA-POIG.04.03.00-00-125/10-00 z 4 lutego 2011. Wramach projektu zakupiono separatory optopneumatyczne, separatormetali, stację kompresorów oraz przenośniki i konstrukcje stalowe.Łączny koszt inwestycji 4 500 000 zł netto . Wartość kredytutechnologicznego 3 375 000,00 zł.Powrót