TRANGO - Specjalistyczne Prace Wysokoœciowe

Kontakt email, www
ul. Cieszkowskiego 11/40 93504 Łódź
93-504 Łódź , woj. Łódzkie

Sprzątanie

Prace na wysokościach

Mycie elewacji

Odśnieżanie

Świadczymy usługi odśnieżania powierzchni dachowych zarówno płaskich jak i stromych dwuspadowych charakteryzujących się trudnym dostępem. Ośnieżamy dachy o małej powierzchni(200m) jak i wielko powierzchniowe. Za sobą mamy wiele realizacji również odśnieżonych powierzchni powyżej 10000m.

Specjalizacje:

  • Sprzątanie
  • Prace na wysokościach
  • Mycie elewacji
  • Odśnieżanie

O nas

Je­steśmy firmą spe­cja­li­zu­ją­cą się w trud­nych pra­cach wy­so­ko­ściowych przy wykorzystaniu technik dostępu linowego. Realizujemy zlecenia przy pomocy atestowanego sprzętu indywidualnego zabezpieczenia, wysokiej jakości renomowanych firm. Nie oszczędzamy na bezpieczeństwie. Posiadamy stosowne ubezpieczenie OC. Nasze do­świad­cze­nie o­par­te na wie­lo­let­niej dzia­łal­no­ści wspi­nacz­ko­wej w ska­łach i gó­rach Eu­ro­py, a także piętnastolet­nie do­świad­cze­nie zdo­by­te pod­czas re­ali­zacji prac wy­so­ko­ściowych wpły­wa na pro­fe­sjonal­ne i ter­mi­no­we wy­ko­nywa­nie zle­ceń. Usługi świadczymy na terenie całego kraju. Rzeczą najważniejszą dla nas jest zadowolenie klienta, bezpieczeństwo i jakość naszej pracy. Za­praszamy do współ­pra­cy.